Chính sách bảo mật & quyền riêng tư

Chúng tôi là ai?

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300489000 ; cấp ngày:22/08/2009
Người đại diện: NGÔ VĂN THỤC
Số điện thoại: (0222) 3711828 / (0222) 3813496

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Giới Thiệu

Bảo Tín mong muốn đem lại sản phẩm chất lượng, giá thành tốt nhất tới khách hàng. Chúng tôi, Công ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Bảo Tín , tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại website baticopack.com.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

2. Phạm vi thu thập

3. Thời gian lưu trữ thông tin

4. Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng

5.  Đơn vị  thu thập và quản lý thông tin

6. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

7.  Thông tin liên hệ

Chi tiết :

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Thông tin liên hệ, báo giá: để xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin liên hệ, yêu cầu báo giá của bạn;
 • Dịch vụ người tiêu dùng, dịch vụ chăm sóc khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 • Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh.
 • An ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 • Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên website https://baticopack.com bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại.
 • Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên tệp dữ liệu khách hàng. Chúng tôi không lưu trữ thông tin khách hàng trên máy chủ của website nên trong mọi trường hợp website bị tấn công thì thông tin khách hàng cũng sẽ không bị rò rỉ. 

4. Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 • Được sự chấp thuận từ khách hàng. 

5.  Đơn vị  thu thập và quản lý thông tin

 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI BẢO TÍN
 • Số điện thoại: (0222) 3711828 / (0222) 3813496
 • Mã số thuế:  2300489000 ; cấp ngày:22/08/2009
 • Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
 • Địa chỉ: Cụm công nghiệp Phong Khê, Phường Phong Khê, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
 • Email: minhhai.baotin@gmail.com – adkd.baotin@gmail.com

6. Quyền của khách hàng đối với thông tin cá nhân

 •  Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể yêu cầu thay đổi, xóa bỏ khỏi cơ sở dữ liệu vào bất cứ lúc nào.

7.  Thông tin liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: (0222) 3711828 / (0222) 3813496

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: minhhai.baotin@gmail.com