Tin tức

𝐏𝐨𝐥𝐲𝐞𝐭𝐡𝐲𝐥𝐞𝐧𝐞 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐬𝐚̂𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐡𝐨𝐚́ 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐲́ 𝐜𝐚̂́𝐮 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡

𝑻𝒊́𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒖̛̣𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒚𝒆𝒕𝒉𝒚𝒍𝒆𝒏𝒆 𝒍𝒂̀ 𝒈𝒊̀? Nhựa PE có màu trắng, hơi trong, không dẫn điện và nhiệt, không thấm nước và khí. Nhựa PE có tính chất hóa học…

Nhựa PE có độc không?

Nhựa PE thuộc loại nhựa nhiệt dẻo, với những đặc tính nổi bật như: độ bền cao, trong suốt…Nên nó được ứng dụng vào rất nhiều ứng dụng trong cuộc…

[NHỰA ĐỘC HAY KHÔNG ĐỘC]

Vật liệu nhựa là vật liệu cao phân tử (polymers) tổng hợp từ các đơn vị lặp lại (monomers), có phối trộn các phụ gia và được tạo hình ra…