Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

Bạn có thể lựa chọn phương án thanh toán này đối với một số trường hợp hạn chế do chúng tôi quyết định, với một số trường hợp khác chúng tôi sẽ từ chối nhấp nhận phương thức thanh toán này. Trong trường hợp sản phẩm được chấp nhận, bạn có thể vẫn sẽ phải thanh toán trước 70% giá trị đơn hàng, số tiền còn lại bạn sẽ thanh toán khi nhân viên giao hàng đến giao hàng cho bạn.

– Nhân viên giao hàng sẽ liên lạc trước với bạn để thông báo giao hàng.Trường hợp bạn đi vắng vui lòng ủy thác cho người khác thanh toán và nhận thay. Bạn vui lòng ký nhận hàng và thanh toán tiền theo giá trị ghi trên phiếu giao hàng hoặc hóa đơn VAT đính kèm