Tầm Nhìn – Sứ Mệnh

Tầm nhìn

  • Trở thành doanh nghiệp uy tín hàng đầu miền bắc Việt Nam về cung cấp Màng PE MDO, màng PE ghép phức hợp, PE coating, màng PE cao phân tử, Màng PE nhà kính và các loại màng PE khác.
  • Trở thành thương hiệu uy tín của Việt Nam khi xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Sứ Mệnh 

  • Trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng trong và ngoài nước. Luôn đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ hiện đại và các tiêu chuẩn ISO, 5S vào quá trình sản xuất.
  • Cùng các doanh nghiệp ngành bao bì nhựa Việt Nam xây dựng và phát triển ngành bao bì thân thiện với môi trường và phát triển các loại bao bì có thể tải chế được.
  • Liên tục nghiên cứu, phát triển, áp dụng các quy trình chuẩn, tiếp thu và đổi mới công nghệ.